Start Krótka historia

Krótka historia Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce zostało powołane do życia w 2004 r., mimo że sam pomysł na integrację naszego środowiska zrodził się wiele lat wcześniej. Punktem wyjścia dla stworzenia struktury organizacyjnej było ukończenie studiów historycznych (na przełomie lat 80. i 90. XX w.) przez liczną grupę studentów narodowości ukraińskiej. Wielu z nich podjęło później pracę naukową. Na przełomie 2003 i 2004 r. powstała grupa inicjatywna przyszłego Towarzystwa, w skład której weszli m.in. dr hab. prof. AP Roman Drozd, dr Grzegorz Kuprianowicz i dr Roman Wysocki. Członkowie Grupy zwrócili się do kilkudziesięciu historyków z propozycją utworzenia organizacji. Na ich apel odpowiedziało niespełna dwadzieścia osób. Do Zjazdu Założycielskiego Towarzystwa doszło latem 2004 r. Oprócz przyjęcia statutu, powołany został wtedy również pierwszy Zarząd Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce, na czele którego stanął prof. dr hab. Rościsław Żerelik. W 2008 r. funkcję przewodniczącego objął prof. Roman Drozd.

Efektem dotychczasowych działań Towarzystwa była organizacja i współorganizacja kilku sesji naukowych, m.in. we Wrocławiu oraz Legnicy w 2007 r. (obie poświęcone 60 rocznicy akcji „Wisła"), Białym Borze, Warszawie, Przemyślu. Na przełomie 2008 i 2009 r. we Wrocławiu, Zielonej Górze i Słupsku prowadzone były wykłady w ramach „Uniwersytetu Otwartego". Od 2008 r. istnieje strona internetowa Towarzystwa. Z logo UHTwP ukazały się dotąd prace Romana Szagały i Andrzeja Krzywuckiego Aksmanice. Wieś w parafii kłokowickiej w powiecie przemyskim (Warszawa 2008) oraz Romana Drozda i Bohdana Halczaka Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989 (Zielona Góra-Słupsk 2010).

Członkowie Towarzystwa (obecnie 23 osoby) publikują corocznie kilkadziesiąt artykułów historycznych i monografii. Biorą udział w wielu przedsięwzięciach naukowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. W trakcie przygotowania znajduje się pierwszy numer „Zeszytów Naukowych Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce".

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 + Piotr Gerent 1714
2 «Наше слово» №45, 9 листопада 2008 року 1605
3 „Наше слово” № 11, 13 березня 2005 р. 1583
4 „Наше слово” № 28, 11 липня 2004 р. 1531
5 Розмова з головою Українського Історичного Товариства проф. Ростиславом Жереликом 2036